დავით ცხომელიძე

შიდა ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის უფროსი

განათლება: 1994 – 1999 წლებში შალვამ განათლება მიიღო ბიზნესისა და მარკეტინგის ინსტიტუტში, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტზე

სამუშაო გამოცდილება:

  • 2013 წლიდან დღემდე შალვა მუშაობს შპს „თი-ემ-სი“ – ში აუდიტორის და შიდა ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე
  • შალვა იყო მთავარი ბუღალტერი შპს „თი-ემ-სი“ – ში 2012 – 2013 წლებში
  • 2010 წლიდან დღემდე ის არის მთავარი ბუღალტერი შპს „Partner Ortachala“ – ში
  • 2007 – 2012 წლებში იგი იკავებდა მთავრი ბუღალტრის პოზიციას შპს „New Finance Consultant” – ში
  • 2005 – 2007 ის მუშაობდა მთავარი ბუღალტრის პოზიციაზე შპს „ახალი წრთობა“
  • 1998 – 2005 ის მუშაობდა მთავარი ბუღალტრის პოზიციაზე შპს „კაკადუ“ – ში

სამუშაო ენები: ქართული, რუსული

Georgian