მამუკა მარდალეიშვილი

დამფუძნებელი, გარიგების პარტნიორი

ელ. ფოსტა: mamuka@tmcgeorgia.com

განათლება: (1993 – 1998 წ) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბუღალტერიისა და აუდიტის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

  • 2009 წლიდან დღემდე მამუკა იკავებს აუდიტორისა და მმართველი პარტნიორის პოზიციას შპს „თი-ემ-სი“ – ში
  • 2005 – 2009  წლებში მან თანადაარსა შპს „ABC აუდიტი“ და იყო პარტნიორი 2009 წლამდე
  • 2000 – 2004 წლებში მამუკა მუშაობდა აუდიტორად  თბილისის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციაში.  2004 – 2005  წლებში იგი დაწინაურდა და დაიკავა უფროსი აუდიტორის პოზიცია

აკადემიური აქტივობები:

1998 წლიდან 2000 წლამდე მამუკა ატარებდა კონტროლის და აუდიტის ლექციებს
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ინტერესის სფერო: აუდიტი, ფინანსები

სამუშაო ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური

Georgian