მაია გოგოლაძე

აუდიტის მენეჯერი

განათლება: 2003-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტელეკომუნიკაციისა და ენერგეტიკის ფაკულტეტი. ნავთობისა და ენერგიის სექტორის მენეჯმენტი

სამუშაო გამოცდილება:

  • 2017  დან – დღემდე მაია მუშაობს შპს „თი-ემ-სი” – ში  აუდიტორად
  • 2013 წლიდან – 2017 წლამდე მაია მუშაობდა ბუღალტრად შპს „თი-ემ-სი“ – ში
  • 2009 – 2013 წლებში – ის მუშაობდა ბუღალტერის პოზიციაზე  შპს „Ameritech“ – ში
  • 2008 – 2009 წლებში – ის მუშაობდა ბუღალტერის პოზიციაზე  შპს „Alizi“ – ში

აკადემიური აქტივობები:

მაია ესწრებოდა ტრენინგებსა და კონფერენციებს, მას მიღებული აქვს რიგი სერთიფიკატებისა, რომლებიც ადასტურებენ მის კვალიფიკაციას

სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

Georgian