საერთაშორისო დაბეგვრა

საერთაშორისო დაბეგვრა

ერთობლივი სამუშაო, საერთაშორისო საგადასახადო დაბეგვრის ოპტიმიზაციის მიზნით

ძვირფასო მკითხველო,
მოხარული ვარ, რომ ITPG- მა წარმოადგინა FYI – საერთაშორისო საგადასახადო ბიულეტენის მეორე სპეციალური გამოცემა. ეს გამოცემა მკითხველს მიაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას საგადასახადო დაბეგვრის საერთაშორისო რეგულაციებთან დაკავშირებით სხვადასხვა იურისდიქციაში. საკითხი, რომელიც ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე, რადგან მთელს მსოფლიოში საგადასახადო ორგანოები ცვლიან ინფორმაციას, რათა შეამცირონ პოტენციური საგადასახადო გაჟონვა.

გადმოწერა  THE SPECIAL EDITION ISSUE No. 2 HERE

Georgian