ადმინისტრაციული მომსახურება

ადმინისტრაციული მომსახურება

ადმინისტრაციული მომსახურება

ადმინისტრაციული მომსახურება მოიცავს ორგანიზაციის ადმინისტრაციული განყოფილების დაგეგმვის, კოორდინირებისა და გაძღოლის პროცესებს. ადმინისტრაციული მომსახურების მიზანია ზედამხედველობა გაუწიოს ორგანიზაციის ადმინისტრაციული განყოფილების მუშაობასა და თანამშრომლებს, უზრუნველყოს, რომ კომპანიამ იმუშაოს ეფექტურად და გამართულად.

Georgian