ბუღალტერია

ბუღალტერია

ბუღალტერია

საბუღალტრო აღრიცხვა ერთ-ერთი მთავარი პროცესია  ნებისმიერი ბიზნესის ფუნქციონირებისათვის – ეს არის ფინანსური ოპერაციების შესაბამისი წესით აღრიცხვა. იგი ასევე მოიცავს ინფორმაციის შეჯამების, ანალიზის და შესაბამისი საზედამხედველო სამსახურებისთვის რეპორტების წარდგენის პროცესებს.

შპს „თი-ემ-სი“ მომხმარებელს სთავაზობს საბუღალტრო მომსახურებას აუთსორსზე, რაც მნიშვნელოვნად ზოგავს მათ დანახარჯებს, თუმცა მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია ბუღალტრის ადგილზე დასმაც. საბუღალტრო მომსახურების პროცესებს ზედამხედველობას უწევს შპს „თი-ემ-სი“- ს საგადასახადო რისკების დეპარტამენტი/შიდა კონტროლი, ისევე როგორც ფინანსური დეპარტამენტი, რათა მაქსიმალურად შემცირდეს საგადასახადო და ფინანსური რისკები.

შპს „თი-ემ-სი“ მომხმარებელს სთავაზობს:

  1. სააღრიცხვო პროგრამებში მონაცემების შეყვანას
  2. ინვოისებისა და საგადასახადო დავალებების მომზადებას
  3. საგადასახადო ორგანოებისათვის ყოველთვიური/ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას
  4.  ყოველთვიური/ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას
  5.  საზედამხედველო მომსახურებას – იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს ჰყავს თავისი ბუღალტერი, შპს „თი-ემ-სი“- ს გუნდი გაუწევს მის მიერ შესრულებულ სამუშაოს მონიტორინგს და გასცემს კონსულტაციებს, რისკების გადაზღვევის მიზნით.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ გადახვიდეთ მოცემულ ბმულზე და შეავსოთ განაცხადის ფორმა – შპს „თი-ემ-სი“ – ს გუნდი უმოკლეს ვადებში გადმოგიგზავნით თქვენზე მორგებულ სპეციალურ შეთავაზებას.

Georgian