ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) აუდიტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) აუდიტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) აუდიტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) აუდიტი ეხმარება ორგანიზაციებს გააცნობიერონ თავიანთი ტექნოლოგიური რისკები დ

ა იპოვონ მათი აღმოფხვრის/შემცირების გზები – თანამედროვე ბიზნესებისთვის, ეს არის საშულება რომ მიაღწიონ დასახულ მიზნებს გადაცდომების გარეშე, სწრაფად ცვალებად ტექნოლოგიურ გარემოში.

შპს „თი-ემ-სი”თავის მომხმარებელს სთავაზობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) აუდიტს, რაც მოიცავს:

  • ინფრასტრუქტურის აუდიტს
  • უსაფრთხოების აუდიტს

 

Georgian