საგადასახადო მხარდაჭერა

საგადასახადო მხარდაჭერა

საგადასახადო მხარდაჭერა

შპს „თი-ემ-სი“ მუდმივად ეცნობა საგადასახადო კანონმდებლობაში

დანერგილ ცვლილებებს და ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სთავაზობს ხარჯების ოპტიმიზაციას მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, კერძოდ:

  • ზოგადი სახის საგადასახადო კონსულტაციებს
  • გადასახადების ოპტიმიზაციას
  • საგადასახადო რისკების აუდიტს
  • საგადასახადო დავის დროს წარმომადგენლობას
  • წერილების მომზადებას წინასწარი გადაწყვეტილებისთვის და დავის დროს წარმომადგენლობას
Georgian