შეფასება

შეფასება

შეფასება

საშემფასებლო მომსახურება თანამედროვე ბიზნეს გარემოს განუყოფელი ნაწილია, რადგან ობიექტურ ინფორმაციაზე, თეორიასა და დამოუკიდებელ მოსაზრებებზე დაყრდნობით, საშემფასებლო მომსახურება ქმნის საიმედო მოსაზრებას საგნის ღირებულების შესახებ.

შპს „თი-ემ-სი” თავის მომხმარებელს სთავაზობს საშემფასებლო მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად,  შემდეგი მიმართულებებით:

  • უძრავი ქონების შეფასება
  • მოძრავი ქონების შეფასება
  • ბიზნესის შეფასება
  • არამატერიალური ქონების შეფასება
Georgian