სიახლეები

სიახლეები

მითითება აუდიტორებისთვის
საერთაშორისო დაბეგვრა
Q4 2019 IFRS
2019 წლის ანგარიშგებები
საუკეთესო წლიური ანგარიში
Georgian