საერთაშორისო

საერთაშორისო

2013 წელს შპს TMC გახდა ერთ-ერთი უდიდესი ქოლგა ორგანიზაციის, ჟენევის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი.
GGI არის – დამოუკიდებელი, პროფესიული, საბუღალტრო, იურიდიული და საკონსულტაციო კომპანიების, წამყვანი გლობალური ალიანსი.
GGI არის, დამკვიდრებული და გამოცდილი საბუღალტრო, საკონსულტაციო და იურიდიული ფირმების მსოფლიო ალიანსი, რომელიც მზად არის მომხმარებელს მიაწოდოს მზა პროფესიული გადაწყვეტილებები, მათი საერთაშორისო ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისად. ამის მისაღწევად, კომპანიებს სჭირდებათ წვდომა პროფესიონალებზე და ექსპერტებზე ყველა ქვეყანაში.
GGI აერთიანებს საერთაშორისო, დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანიებს და მათ ნიჭიერ პროფესიონალებს ყველა ძირითად ქვეყანაში და პრაქტიკულ სფეროებში.
ჟენევის ჯგუფის საერთაშორისო ალიანსის წყალობით, შესაძლებელი გახდა მსოფლიოში ყველა თქვენი ფინანსური, იურიდიული და ეკონომიკური საკითხის შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილების პოვნა.
GGI– ს ჰყავს 566 წევრი კომპანია 771 ოფისით (და იზრდება) მთელს მსოფლიოში 123 ქვეყანაში. (მონაცემები განახლდა 2017 წლის ივნისში). დაარსებული 1995 წელს, GGI მსოფლიოში იკავებს პირველ ადგილს , როგორც პროფესიონალთა უდიდესი მულტიდისციპლინარული ასოციაცია, და იკავებს მე -6 ადგილს მსოფლიოში, ტოპ 25 ქსელში და ასოციაციებში, ინგლისისა და უელსის უფლებამოსილი ბუღალტერთა ინსტიტუტის ინფორმაციის თანახმად.

Georgian