საშემოსავლო გადასახადის შეღავათების კალკულატორი

საშემოსავლო გადასახადის შეღავათების კალკულატორი

Calculator
თანამშრომელი ჩართულია საპენსო სქემაში თანამშრომელი არ არის ჩართული საპენსო სქემაში
შეიყვანეთ ანაზღაურებული ხელფასი (ნეტი) - საშემოსავლო 20% -ის გარეშე შეიყვანეთ ანაზღაურებული ხელფასი (ნეტი) - საშემოსავლო 20% და საპენსიო 2%-ის გარეშე

0.00

ხელფასი გროსი საშემოსავლო 20 % და საპენსიო 2% ჩათვლით

0.00

საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი

0.00

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი

0.00

გადასახდელი საპენსიო გადასახადი
Georgian